IIS ger stöd till översättning av GnuPG samt SELF-projektet

Jag fick i går (24/10) ett stipendium från IISs internetfond för att översätta GnuPG-manualer etc från engelska till svenska.

I dag när vår personliga integritet på internet hotas av övervakningssamhället (läs tex en artikel som Mathias Klang och jag skrev för GP) viktigt att kunna kommunicera på ett säkert sätt. GnuPG är ett sätt att nå säkerhet (och säkerställande av identitet).

Efter att kort ha pratat med Werner Koch (mannen bakom GnuPG) fick jag reda på att det finns nya dokument att översätta. Dokumenten är tyska, så det kan medföra vissa problem eftersom mina kunskaper i tyska sträcker sig till ortsnamn osv.

Återkommer med mer information om översättningsprojektet i Januari när det påbörjas.

Och så fick FSFE ett stipendium. Läs mer om detta hos Jonas Öberg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s