Författarens kommentar, eller bokens?

Har funderat ett tag på om det heter:

Författarens till boken kommentar

eller

Författaren till bokens kommentar

Det första skulle ge stöd Ã¥t att vi har genitivkasus, vilket skulle ge mig lite belägg inför den pÃ¥gÃ¥ende diskussionen om tyska och svenska sprÃ¥ket som Christof Thim och jag har. Men vi säger ju i Sverige enligt det andra alternativet, vilket talar emot att vi har genitivkasus och för att vi har en klitisk partikel (s). Hmm, kanske läge att prata med Svenska Akademin. Eller Ã¥tminstone kolla pÃ¥ deras sidor….. skall gör sÃ¥. Ã…terkommer.

För den som undrar “tillhör” kommentaren som Ã¥syftas ovan författaren.


Följande lades till 9/5-2007
Språkrådets frågelåda:

Heter det Konungens av Danmark bröstkarameller eller Konungen av Danmarks bröstkarameller?

I dag skall genitivändelsen placeras på det sista ordet i en flerordig fras: Kungen av Danmarks bröstkarameller. Så kan man göra med en ordgrupp som utgör ett namn eller en fast fras. Det kallas gruppgenitiv.

Däremot bör man inte göra så i tillfälliga fraser, t.ex. skolorna i Stockholm. Det skall alltså inte vara skolorna i Stockholms elevantal. Det får man i stället skriva om: Stockholmsskolornas elevantal eller elevantalet i skolorna i Stockholm.

GNU Xnee 2.5.99 is out

Look here:

ftp://ftp.gnu.org/gnu/xnee

New features:

man page for pnee
man page for gnee

–check-syntax

Checks syntax of cli and files. No other action performed.

Updated Options for cnee

Short option for recall window position is now:
-rwp
(-rcp, is not valid anymore)

Build changes:

 • configure option for pnee added

–enable-gnome-applet

 • New script build/test-dist.sh

verifies dist file

 • New file (README.Debian) for Debian users

configure exits if not all doc generating programs are found

 • New directory pixmap, used when building gnee or pnee
 • new file: libxnee/include/libxnee/x11_files.h
 • new dirs and files:

gnee/man/*
pnee/man/*

Doc changes:
FAQ entry added on ending recording with Control-C

 • Information on gnee added
 • Information on pnee added
 • Xnee and different keyboard mapping

Bugs fixed:

 • Replay crashing when window name is empty and using recall window position.
 • Buffer overflow error while replaying recorded file
 • #18449 [cnee makes “@” to “q” on german keyboard]

Various

 • New About window for Gnee
 • Icon added (thanks to Luis Santander and Jeremiah Foster)
 • Solution to crashing X server depends on what server/version
 • Moved all X11 inclusions to one xnee file (x11_files.h)

Minor updates

 • Examples (help printout) are updated

You know you're a geek when ….

you, while waiting for the grep command to finish, write a script like this:

#!/bin/sh
clear
export COLS=$(tput cols)
export ROWS=$(tput lines)
while(true)
do
XPOS=$(( $RANDOM % $COLS ))
YPOS=$(( $RANDOM % $ROWS ))
CHAR=$(( $(( $RANDOM % 143 )) + 33 ))
tput cup $YPOS $XPOS
export NCHAR=$(printf "%o" $CHAR)
echo -n -e "\\$NCHAR"
done

Richard Stallman föreläser i Göteborg

Richard Stallman kommer hit 16/5 och föreläser.

Free Software Foundation Europe inbjuder till en föreläsning med Richard Stallman den 16e maj klockan 17.00 i Aulan på Göteborgs Universitet, Vasaparken, Göteborg. Richard Stallman kommer att prata om målet och filosofin bakom fri programvara och hur idéerna bakom fri programvara kan omfatta andra publicerade verk. Han kommer även att prata om och förklara vad Piratpartiet måste ändra i sitt program för att undvika att skada programvaruområdet.

Vi har satt upp en sajt för att underlätta registrering och informations-spridning: rms2007.se