Författarens kommentar, eller bokens?

Har funderat ett tag på om det heter:

Författarens till boken kommentar

eller

Författaren till bokens kommentar

Det första skulle ge stöd Ã¥t att vi har genitivkasus, vilket skulle ge mig lite belägg inför den pÃ¥gÃ¥ende diskussionen om tyska och svenska sprÃ¥ket som Christof Thim och jag har. Men vi säger ju i Sverige enligt det andra alternativet, vilket talar emot att vi har genitivkasus och för att vi har en klitisk partikel (s). Hmm, kanske läge att prata med Svenska Akademin. Eller Ã¥tminstone kolla pÃ¥ deras sidor….. skall gör sÃ¥. Ã…terkommer.

För den som undrar “tillhör” kommentaren som Ã¥syftas ovan författaren.


Följande lades till 9/5-2007
Språkrådets frågelåda:

Heter det Konungens av Danmark bröstkarameller eller Konungen av Danmarks bröstkarameller?

I dag skall genitivändelsen placeras på det sista ordet i en flerordig fras: Kungen av Danmarks bröstkarameller. Så kan man göra med en ordgrupp som utgör ett namn eller en fast fras. Det kallas gruppgenitiv.

Däremot bör man inte göra så i tillfälliga fraser, t.ex. skolorna i Stockholm. Det skall alltså inte vara skolorna i Stockholms elevantal. Det får man i stället skriva om: Stockholmsskolornas elevantal eller elevantalet i skolorna i Stockholm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s