GNU Xnee 3.02.91 is out

A new version of GNU Xnee is out for testing. 3.02.91 can be found here: http://alpha.gnu.org/gnu/xnee/xnee-3.02.91.tar.gz and the usual mirros

Why a new ‘beta’ release?

  • Found some test problems in 3.02.90
  • Solved the retype speed bug: [bug #24478]

GNU Xnee bugs … back to drawing board

During a lecture I found two bugs in some test files of GNU Xnee. Not good. While fixing them a bug in the –retype-file functionality was reported, thanks gilhad!

Will check it all into to CVS (will switch to bazaar soon) and start all over again…. hopefully the coming week we’ll see a new version of GNU Xnee, 3.03.

Regeringen, Bellman och Hägg. Fel fel fel

Vår regering har delat ut en folder om upphovsrätt till elever och skolor. Jag började läsa igenom den, men tröttnade väldigt snabbt på all dynga i den.

…. Samtidigt har detta inneburit att upphovsmännen blivit mer sårbara än tidigare eftersom deras material enkelt kan kopieras och spridas

Man skulle istället kunna säga att de har också fått en ny plattform att stå på. En plattform där de (upphovsmännen) kan nå ut, snabbt och utan dyra distributionskostnader, till sina konsumenter (jag är ingen stor fan av ordet konsument eftersom det sätter gränser på vad en användare kan/får/vill göra … men låt gå för denna gång).

… Upphovsrätten är grundläggande för det kreativa skapandet

Stämmer detta? Om vi frågade Bellman (mer om honom senare), Sokrates, Platon, Da Vinci och John Locke, vad skulle de svara? Att upphovsrätten är grunden för deras skapande? Vad skulle dagens artister svara? För mig framstår en vilja eller ett behov att uttrycka sig som grundläggade…  inte en sen konstruktion som upphovsrätt.

För mig personligen, som den programmerare jag är (försöker vara), är INTE upphovsrätten grundläggande. För mig är det glädjen att programmera och viljan att hjälpa till i ett störra sammanhang (GNU-projektet i detta fall). Däremot använder jag upphovsrätten då jag licensierar mina verk.

Vidare kan man inte låta bli att fundera kring de två orden kreativa skapandet. Är inte allt skapande kreativt? Är inte all kreativitet ett sorts skapande? Är inte orden kreativa skapandet fel att använda ihop på det sättet?

För ett tag sedan surnade jag till på Göran Häggs bok(beställnigsverk!) Varför dog Bellman och hade fram till igår äntligen lyckats glömma den. Även i regeringens folder lyfter man fram Bellmans liv som exempel på var upphovsrätten hade fått ordning på saker och ting. I detta fall Bellmans liv och ekonomi. Göran säger i sin bok: “i ett samhälle präglat av total frihet att ta del av och dela med sig av andras konstnärliga, litterära och musikaliska prestationer”. Suck. Göran säger själv tidigare att 1752 infördes boktryckerireglemente. Detta reglemente innebar ett “piratkopieringsskydd”. Bellman sålde rättigheterna till sitt (enligt mig och många andra) mästerverk, Fredmans Epistlar, till en tryckare. Rättigheterna till verket gick efter ett tag tillbaka till Bellman. Bellman vill sedan ha 100 riksdaler för verket men fick bara 50. Att han endast fick 50 beror snarare på monopolet (privilegium) som ett tryckar-konsortium hade. Bellman var alltså skyddad från så kallade pirater, men kunde ändå inte få tillräckligt betalt. Regeringen säger att Bellman dog utfattig eftersom han inte kunde försörja sig på sitt skapande. Hade förresten inte Bellmans leverne en större inverkan på hans dåliga ekonomi? Vidare säger regeringen att vem som heslt kunde kopiera hans musik och texter. Idag är verkligheten en annan än på Bellmans tid. Det är ju just det den inte är. Ändå dog Bellman.

… efter detta orkade jag inte läsa mer.

Jag är aktiv i Free Software Foundation Europe och i GNU-projektet, i vilka upphovsrätten och en respekt för denna är en förutsättningen för vårt arbete. Jag ser upphovsrätten som en ganska praktiskt konstruktion och har respekt för denna. Dock ser jag brister i den och för mig är GPL ett bra sätt att komma runt dessa brister.

New GNU releases September 2008

This is a compilation of the GNU software releases as
announced during September 2008 on the mailing list:

http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/info-gnu


GNU IceCat 3.0.3-g1 / 2008-09-30
GNU IceCat is the GNU version of the Mozilla Firefox
web browser.
http://gnuzilla.gnu.org/

GNU gv 3.6.6 released / 2008-09-25
GNU gv allows to view and navigate through PostScript and
PDF documents on an X display by providing a graphical
user interface for the Ghostscript interpreter.
http://www.gnu.org/software/gv/

GNU IceCat-3.0.2-g1 / 2008-09-25
GNU IceCat is the GNU version of the Mozilla Firefox
web browser.
http://gnuzilla.gnu.org/

GNU Texinfo 4.13 / 2008-09-19
Texinfo is the official documentation format of the
GNU project.
http://www.gnu.org/software/texinfo/

Libgcrypt 1.4.3 / 2008-09-18
Libgcrypt is a general purpose library of cryptographic
building blocks.
http://www.gnupg.org/

GnuTLS 2.4.2 / 2008-09-16
GnuTLS is a modern C library that implement the standard
network security protocol Transport Layer Security (TLS),
for use by network applications.
http://www.gnutls.org/

Gnu FreeFont / 2008-09-12
This project aims to provide a set of free outline
(PostScript Type0, TrueType, OpenType…) fonts covering
the ISO 10646/Unicode UCS (Universal Character Set).
http://www.gnu.org/software/freefont/

Generic Security Service Library (GSSLib) 0.0.24 / 2008-09-10
GSSLib is an implementation of the Generic Security
Service Application Program Interface (GSS-API).
http://www.gnu.org/software/gss/

Autoconf 2.63 / 2008-09-10
Autoconf is an extensible package of M4 macros
that produce shell scripts to automatically configure
software source code packages.
http://www.gnu.org/software/autoconf/

Libgcrypt 1.4.2 / 2008-09-08
Libgcrypt is a general purpose library of cryptographic
building blocks.
http://www.gnupg.org/

GNU Libtool 2.2.6a / 2008-09-08
GNU Libtool hides the complexity of using shared
libraries behind a consistent, portable interface.
http://www.gnu.org/software/libtool/

GNU Libtool 2.2.6 / 2008-09-07
GNU Libtool hides the complexity of using shared
libraries behind a consistent, portable interface.
http://www.gnu.org/software/libtool/

Emacs 22.3 / 2008-09-06
GNU Emacs is an extensible, customizable text
editor—and more. At its core is an interpreter for
Emacs Lisp, a dialect of the Lisp programming language
with extensions to support text editing.
http://www.gnu.org/software/emacs/emacs.html

glpk 4.31 / 2008-09-02
GLPK (GNU Linear Programming Kit) is intended
for solving large-scale linear programming (LP),
mixed integer linear programming (MIP), and
other related problems.
http://www.gnu.org/software/glpk/glpk.html

GNU Virtual Private Ethernet (GVPE) 2.2 / 2008-09-01
GVPE creates a virtual ethernet (broadcasts supported,
any protocol that works with a normal ethernet should
work with GVPE) by creating encrypted host-to-host
tunnels between multiple endpoints.
http://savannah.gnu.org/projects/gvpe


If you have any comments or questions regarding this
compilation, contact Henrik Sandklef