Gnome 2.24 tea party at Flygarns in Gothenburg, Sweden

Follow up on a previous blog post about Gnome 2.24 release party I will state two++ things: when, where and why I think I am being fooled

We will meet up at Flygarns Haga Friday the 26th around 19.00 (add yourself to the wiki page if you’re coming).

That was when and where. Onwards to my feelings on this

As a spokeperson for the geezers in Gothenburg (we have a society for geezers in Sweden) I feel I must point out that Flygarns used to be a cafe, where on could drink coffee, nothing else. No espressos, no cappucino… actually almost no anything. Anyhow, being reluctant to changes I feel a bit uneasy about this whole thing. Further more I am a bit afraid of my teetotaller reputation being spoilt (again).  No, I am not. I am just tired.

Come over to Flygarns, it’s going to be great!

Andreas Nilsson is coming

Kalle Persson is coming

Clemens Bus is coming

why not you?

Författarens kommentar, eller bokens?

Har funderat ett tag på om det heter:

Författarens till boken kommentar

eller

Författaren till bokens kommentar

Det första skulle ge stöd Ã¥t att vi har genitivkasus, vilket skulle ge mig lite belägg inför den pÃ¥gÃ¥ende diskussionen om tyska och svenska sprÃ¥ket som Christof Thim och jag har. Men vi säger ju i Sverige enligt det andra alternativet, vilket talar emot att vi har genitivkasus och för att vi har en klitisk partikel (s). Hmm, kanske läge att prata med Svenska Akademin. Eller Ã¥tminstone kolla pÃ¥ deras sidor….. skall gör sÃ¥. Ã…terkommer.

För den som undrar “tillhör” kommentaren som Ã¥syftas ovan författaren.


Följande lades till 9/5-2007
Språkrådets frågelåda:

Heter det Konungens av Danmark bröstkarameller eller Konungen av Danmarks bröstkarameller?

I dag skall genitivändelsen placeras på det sista ordet i en flerordig fras: Kungen av Danmarks bröstkarameller. Så kan man göra med en ordgrupp som utgör ett namn eller en fast fras. Det kallas gruppgenitiv.

Däremot bör man inte göra så i tillfälliga fraser, t.ex. skolorna i Stockholm. Det skall alltså inte vara skolorna i Stockholms elevantal. Det får man i stället skriva om: Stockholmsskolornas elevantal eller elevantalet i skolorna i Stockholm.