Inbjudan till debatt 6 maj kl 13-15 på Tillämpad IT vid Göteborgs Universitet

Debatt kring EU:s nya lagförslag om tvingande filtrering och censur av
barnpornografi på Internet

EU har nyligen presenterat ett lagförslag som innebär ökad censur på
Internet i syfte att bekämpa barnpornografi. I Sverige filtrerar redan
internetleverantörer webbsidor med barnpornografiskt material. Men var
går gränsen för vad som ska censureras på nätet? Hur effektiva är
egentligen dessa filter? Och vilka konsekvenser har tekniken för
yttrandefriheten?

Den 6 maj 2010 bjuder Göteborgs universitet in till debatt om filtrering och censur på Internet. Bakgrunden är att svenska internetleverantörer redan har infört filter mot barnpornografi på nätet. Samtidigt som ett nytt lagförslag har presenterats på EU-nivå som tvingar internetleverantörerna till ytterligare censur. Vad innebär det för rättssäkerheten när internetleverantörer åläggs att reglera olagligt material? Och vad förväntar man sig att uppnå för resultat när filter införs på nätet – och till vilket pris? I debatten deltar företrädare för internetindustrin, polisen, kriminalvården och media, med flera.

Moderator är Hannes Råstam, flerfaldigt prisbelönt journalist, verksam vid SVT.

Panelen består av:
• Anders Persson, kriminalkommissarie vid Interpol
• Björn Sellström, kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen
• Hanna Harnesk, psykolog vid Skogomeanstalten
• Johanna Bäckström Lerneby, journalist på SVT
• Måns Svensson, fil dr i rättssociologi, Lunds universitet
• Ola Lindholm, chefredaktör för Kamratposten
• Oscar Swartz, frilansjournalist
• Patrik Hiselius, jurist på TeliaSonera

Tid: torsdag 6 maj klockan 13-15
Plats: IT-universitetet, Forskningsgången 6, Lindholmen

För mer information, kontakta:
Marie Eneman, institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet
eneman@ituniv.se
0709-75 88 44

Henrik Sandklef, institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet
henrik.sandklef@ituniv.se
0708-65 84 06

Restarting life (and GNU Xnee)

Having had a very tough period behind me (well, some work remains so the weekend will be spent catching up) I am now in a position which I started aiming at some years ago (yes, it’s true). Sounds like big words. It is and it isn’t. Eh?

What is great is…

that I am embarking on a software project together with two other great humans (in Gothenburg). The software is based on an idea I got several years ago. When I met with these two, the idea really was turned into something really cool and we think it has a great potential.  More on this project an other day, we’ll stay low for a while

FSCONS is being planned. I will focus more on an embedded part this year. It’s gonna rock!

Furthermore, I am catching up on my todo list, which have been incredibly big (GNU Xnee is still on the list, and needs a lot of attention and is gonna get top prio).

But wait, there’s more…. Being a teacher and meeting great and inspiring students (friends) are totally awesome.

And finally my colleague and I just finalised the planning of a panel debate. During the planning I’ve met people who, with their insights and feedback, really made all the efforts worthwhile. More on the debate later..

So in short, this blog post is simply saying

I am on track again

……. ready to start putting things on top of other things